Σαβοϊδάκης

γιατί το καλό μπορεί να γίνει καλύτερο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ηράκλειο, 13/3/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Αγαπητοί μας πελάτες & συνεργάτες,

Στα πλαίσια διαχείρισης του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού (SARS2-COVID19) στο γενικό πληθυσμό, η εταιρεία Σαβοϊδάκης Α.Ε στα πλαίσια εφαρμογής του συστήματος FSSC – 22000 ήδη εφαρμόζει διαδικασίες διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων. Είναι επομένως προετοιμασμένη για τη διασφάλιση της υγιεινής σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή των προϊόντων μας έως την πώληση, εφαρμόζοντας προληπτικά υγειονομικά μέτρα που προστατεύουν εργαζομένους και καταναλωτικό κοινό από υγειονομικούς κινδύνους όπως ο κορωνοϊός.

Τα κυριότερα από αυτά είναι:

• Ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας στις ορθές προληπτικές διαδικασίες προστασίας στην πιθανή προσβολή ή και διασπορά του κορωνοϊού στο ανθρώπινο περιβάλλον και στις επιφάνειες.
• Μέτρα αντίδρασης των εργαζομένων στην περίπτωση ύποπτης αναπνευστικής λοίμωξης στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον
• Αυστηρή τήρηση των διαδικασιών εξυγίανσης κάθε είδους επιφάνειας τόσο στο εργοστάσιο όσο και στα σημεία πώλησης.
• Διαρκής ενημέρωση και αυστηρή εφαρμογή από το προσωπικό μας, όλων των επίκαιρων οδηγιών του υπουργείου Υγείας (ΕΟΔΥ) αλλά και των κατευθυντήριων οδηγιών Προληπτικής Υγιεινής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (ΕFSA).
• Διαρκής συνεργασία και υποστήριξη από το επιστημονικό προσωπικού διαπιστευμένου εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα προληπτικής υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και προσωπικού.

Η εταιρεία μας είναι προετοιμασμένη και διαθέτει τις τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες και τα αποθέματα πρώτων υλών τροφίμων, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της σε Κρήτη και Ρόδο για να καλύψει τις ανάγκες σε ασφαλή προϊόντα.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο 2810380977.

Back to top
¨