Αποστολή – Αξίες

Η αποστολή μας

 

  • Να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που δίνουν υπεραξία στην επιλογή του καταναλωτή και στηρίζονται στο τρίπτυχο «γεύση, ποικιλία, ποιότητα»
  • Να κτίζουμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αφοσίωσης
  • Να λειτουργούμε με αξιοπιστία και συνέπεια σε κάθε συναλλαγή με προμηθευτές, μετόχους, συνεργάτες, εργαζόμενους, δημόσιους οργανισμούς
  • Να προσφέρουμε έμπρακτα και διαχρονικά στην κοινωνία σύμφωνα με την εταιρικό κοινωνικό πρόγραμμα.
  • Να αξιοποιούμε και να διαβιβάζουμε την αξία της κρητικής παράδοσης στις επόμενες γενιές

Οι αξίες μας

 

  • Αυθεντικότητα & Δημιουργικότητα : η παράδοση συναντά την τεχνολογία, η φαντασία
  • Ποιότητα : στη γεύση, στις υπηρεσίες, στην επικοινωνία
  • Ικανοποίηση : για το ανθρώπινο δυναμικό, τους πελάτες, τους συνεργάτες, την κοινωνία
  • Σεβασμός: στον τόπο μας, τον άνθρωπο, την ιστορία μας
  • Δέσμευση: στο όραμα, τις αξίες και τις δυνάμεις μας

Back to top
¨